Welcome EMS!
Advisory Board
Home - About Us - Advisory Board

Title

Names

Current Positions in Employment

Chairman

CHEN Dongsheng

Chairman of Taikang Life Insurance Corp., Ltd.


Members

BAI Chong En

Executive Vice President, School of Economics and Management, Tsinghua University

CAI Hongbin

Dean, School of Economics and Business Administration, The University of Hong Kong

HUANG Sheng

Chairman of Anxin Property Insurance Co., Ltd.

JIAN Hong

Chairman of Zhenglong (Beijing) Insurance Broker Co., Ltd.

KE Jiandong

Chairman of Ningbo Keli Sensing Technology Co., Ltd.

LEI Jun

Founder, Chairman and CEO of Xiaomi Technology

LIU Qiao

Dean, Guanghua School of Management, Peking University

MAO Zhenhua

Chairman of China Chengxin Credit Management CO.,LTD. Director of Institute of Economic Research of Renmin University of China

QIAN Yingyi

Dean of the School of Economics and Management, Tsinghua University

TANG Min

Executive Vice Chair, China Social Entrepreneur Foundation

TIAN Yuan

Chairman of Yuanming Capital

WEI Qizhi

Chairman of Dunxin Holding Group Co., Ltd.

XIE Danyang

Professor of Hong Kong University of Science and Technology

XU Dingbo

Associate Dean, China Europe International Business School, Essilor Chair Professor of Accounting

YAN Zhi

Chairman of Zall Development Holding Co., Ltd.

YANG Xian

Dean, School of Management, National University of Singapore

YU Gang

Chairman of 111 Group Executive

YUAN Tianfan

Vice Chairman of Yingke Asia Development Co., Ltd. (Non-Executive)

Joe ZHOU

Chairman of Ortus Capital Management, Hong Kong

ZHOU Lin

Dean, Antai School of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University

(June.2018-June.2022)