English Version
学院简介 历史沿革 机构设置 现任领导 院长寄语 历任领导 咨询委员会
学科工作 学科采风 科研工作 科研项目 博士后科研流动站
本科教学 专业学位 研究生教学 高端培训 继续教育
招生信息 专业介绍 招聘信息 职业规划 毕业生信息 毕业生去向(Placement of Graduates) EFMD国际人才网
国际交流 合作项目 国际认证 办事指南
学工在线 研究生学工
党建巡礼 学院简报 学习参考 管理制度 教工之家
校友名录 杰出校友 历史名人 MBA联合会 EMBA校友会
 
2004级

 1、上半年(共86人)

财政学(5人)

    姚莲芳           

管理科学与工程(2人)

张小辉   

会计学(6人)

            翟华云       

技术经济及管理(3人)

    王晓杰   

金融学(16人)

袁良明                  余永赞  王重阳  王新利  刘春华   

许立成  牛慕鸿  肖华荣  熊志刚  肖兰华  刘春霞

经济思想史(1人)

 

企业管理(15人)

李文耀  郭均英  聂子盘              刘华文  周新军       

李俊松  王济平           

人口资源与环境经济学(3人)

    董延芳  朱劲松

世界经济(8人)

吴志明      张正义  喻大学  项洪峰      张天顶  陈仁新

市场营销(3人)

    望海军  方国斌

西方经济学(4人)

             

政治经济学(20人)

车延高              范锡文  胡谷乔      顾晓焱      王军民

胡吉嵘  侯晓梅      陈燕和          肖鼎光          陈文府

2、下半年(共43人)

政治经济学(5人)

余爱军  刘祖春  杨慧芳  李少伟   

经济思想史(3人)

陈任武      吴传清

西方经济学(3人)

云伟宏  张俊波   

世界经济(2人)

彭斯达   

人口、资源与环境经济学(1人)

 

财政学(1人)

胡义芳

金融学(3人)

白晓燕  赵振宗  李义鹏

国际贸易学(1人)

蒋旭华

会计学(4人)

张海燕  周亚荣  唐久芳  许明波

企业管理(20人)

熊银解      李江鹏      李江天          齐子鹏      刘云峰

    官翠玲  罗东霞      左征军  曹光荣          朱金海   

发布时间:2013-08-22 19:17:43 浏览人数:
相关链接
 
查询服务:2018普通本科生转专业成绩查询 | 本科教务系统 | 研究生教务系统 | 科研管理系统 | E科之家 | 工资查询 | 校历查询 | 电话查询 | 交通查询 | 网站管理
相关链接:《经济评论》 | 《珞珈管理评论》 | 《珞珈MBA》 | 《武汉大学EMBA》 | 康腾实践中心